Moció per a la recuperació i nova instal·lació de fonts d’aigua potable

Històricament, l’aigua ha estat un bé d’interès comú, una necessitat lligada a la vida i fortament arrelada a través de tradicions i festes. Però aquesta percepció com a bé comú que tenia la societat tradicional de les seves aigües s’ha diluït entre els avenços tecnològics que ens proporcionaven aigua de territoris llunyans, abastiment en gairebé la totalitat de les vivendes i també per la menor presència de fonts públiques d’aigua potable als carrers i places.

Tot això i altres factors ha comportat que la conceptualització de l’aigua sigui com un recurs banal, abundós, d’habitual baix cost per a la major part de la població, que és un bé individual i privat i que per accedir a ell, fora de les vivendes passa per la compra en petites dosis en establiments, malgrat que una de les principals competències dels governs locals, justament és abastir i vetllar per la qualitat de les aigües de consum humà.

L’aigua és un dret humà, no podem viure sense aigua i hi ha d’haver-hi un consum mínim que ha de ser garantit a totes les persones independenment de la seva capacitat de pagament. Si el servei d’aigua és un servei bàsic essencial, és públic i és gestionat pels governs locals, és el aquesta institució la que ha d’assegurar una gestió eficaç amb paràmetres socials i ambientals on promogui la participació i la posada en valor d’aquest recurs.

Tampoc podem deixar de banda les condicions climàtiques actuals on tots els indicadors i estudis avisen de l’augment de les temperatures, sobretot a l’estiu i que ja aconsellen a tots els ens públics de la necessitat de planificar els seus recursos per tal d’assegurar l’accessibilitat a l’aigua quan comenci a escassejar.

La principal pretensió amb aquesta moció és millorar l’accés a l’aigua potable a través de la recuperació, restauració i construcció d’una xarxa de fonts públiques per a la població local i turista, que es desplaça per Vilanova, tan al barri històric com en la resta de més recent creació. Amb ella s’afavoreix la hidratació de la població al llarg de tot l’any, sobretot els mesos d’estiu quan persones majors i infància són més susceptibles de la manca d’aigua perquè no perceben amb la mateixa sensibilitat aquest símptoma. Amb aquesta xarxa s’obtindria una percepció positiva del paisatge urbà, un adequat abastiment públic d’aigua, ajudaria a posar en valor el barri i afavoriria iniciatives que milloressin la qualitat de vida de la ciutadania

Com ja s’esmentava en la moció «Per recuperar i protegir les fonts públiques de Vilanova i la Geltrú» les fonts són béns patrimonials i públics arrelats a la ciutat que amb una gestió eficient pot ser una oportunitat per a construir una ciutadania més compromesa si es genera un vincle amb aquesta xarxa de fonts.

I més enllà dels beneficis directes també hi ha els associats a la minva en el consum d’ampolles de plàstic, que actualment generen una gran despesa en el rebut de la neteja viària i recollida de residus (ens referim a tot allò que no acaba al contenidor d’envasos), o l’abús en les begudes edulcorades.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents

ACORDS

PRIMER. Que el govern municipal revisi i recuperi les fonts existents.

SEGON. La creació de noves fonts atenent a moviments peatonals, ciclistes i usuaris de transport públic. També d’aquells llocs on es realitzen activitats d’oci com ara parcs, jardins, places o instal·lacions culturals i esportives. Així mateix considerar barris i comunitats més desfavorides amb problemes d’accés a l’aigua.

TERCER. Aquestes fonts han d’acomplir la reglamentació d’accessibilitat i oferir sortidors específics per animals.

QUART. Incloure entre les tasques de manteniment del mobiliari urbà la revisió i control de les fonts.

CINQUÈ. Afegir als plànols d’informació turística i altres els punts de localització de les fonts.

 

A Vilanova i la Geltrú,

1 d’octubre de 2018

 

Enver Aznar Méndez,

portaveu del Grup

Municipal Som VNG

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *