La crisi provocada per la pandèmia del nou coronavirus ha de tenir una resposta des de tots els nivells institucionals. De fet, molts ajuntaments i institucions de tot tipus estan elaborant els seus plans. El debat ara es centra en quin tipus de plans i per a què, qui paga i que es beneficia de les actuacions. És per això que el document de propostes que ha presentat SOM VNG està estructurat en tres principis que haurien de centrar l’actuació de l’ajuntament: primer les persones, transformar l’economia i enfortir els serveis públics.

La resposta de qualsevol institució democràtica a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del virus SARS-Cov2 ha de tenir en el centre de les seves actuacions a les persones, prioritzant aquells col·lectius que són estructuralment més vulnerables i a la gent que ha estat més colpejada per l’atur. La prioritat, doncs, ha de ser garantir les condicions materials de vida de les persones. Només garantint-ho podrem construir una ciutat justa. Només amb una ciutat justa podrem aconseguir tenir una Vilanova i la Geltrú pròspera i dinàmica.

Per a fer-ho possible, SOM VNG planteja una bateria de propostes com  l’increment de diverses ajudes com les d’urgència social, per al pagament del lloguer, contra la pobresa energètica, etc., i la flexibilització dels criteris d’accés. De la mateixa manera, posa sobre la taula la necessitat d’un pla d’actuació específic per fer front a les desigualtats que tenen l’origen en el gènere, i un altre per donar solucions a les persones sense llar. Així mateix, aposta per uns plans d’ocupació més ambiciosos, dotar de més recursos a l’IMET i al Pacte per a l’Ocupació del Garraf, així com fomentar la formació sobre e-comerce i totes aquelles activitats que són emergents en l’actualitat, tant per a persones a l’atur com per a petites i mitjanes empreses.

Finalment, cal destacar l’aposta per punxar la bombolla del lloguer amb mesures com l’aplicació de l’obligatorietat de destinar el 30% de les construccions d’habitatge a lloguer social, com han aprovat ajuntaments com el de Barcelona, l’adquisició de pisos buits de bancs i grans tenidors, i l’aposta per la construcció d’habitatge de protecció oficial de lloguer social. De la mateixa manera, s’inclouen mesures fiscals per a incentivar el lloguer social.

Tot i que les fases de desescalada comportaran un retorn a l’activitat, serà molt menor de l’anterior, i no passaran mesos fins que es torni a l’activitat habitual, amb certes limitacions de seguretat i higiene. A més, molts experts alerten d’una segona onada, que es podria donar a la tardor, la magnitud de la qual encara desconeixem. Per tant, podem afirmar, com ja s’apuntava en l’article “Reconstruir o transformar” d’Enver Aznar i Juanma Rodríguez, les respostes a la crisi en l’àmbit econòmic han d’orientar-se a la transformació del model econòmic i social, no en cometre els errors de sempre destinant recursos sense una bona estratègia.

A més, les mesures per fer-hi front no poden ser una exoneració fiscal a la carta o sense una orientació estratègica. Les mesures en aquest àmbit han d’estar encaminades, per a SOM VNG, en aplicar una fiscalitat justa i estratègica, amb bonificacions per a llars que tinguin una persona a l’atur, com per exemple la gratuïtat de les llars d’infants per a aquestes persones, així com pujar la taxa d’escombraries a grans superfícies i empreses de l’IBEX35. Pel que fa a la promoció econòmica, es planteja com a prioritat la creació d’una plataforma de comerç online pròpia, teixint una aliança entre petites i mitjanes empreses del municipi i la comarca, i el foment de la creació de cooperatives de riders i de logística. Aquestes propostes són una peça clau, per a SOM VNG, per protegir el petit comerç i a la vegada crear llocs de treball de qualitat en un context de crisi. També hi ha altres propostes per diversificar l’economia com protegir el teixit industrial i captar noves inversions en sectors com les TIC i les renovables, protegir el sector primari i fomentar l’agricultura i ramaderia tradicional.

La pandèmia ha mostrat una gran evidència: els serveis públics són el fonament de la nostra societat. Sense una sanitat pública, que ha estat reforçada amb hospitals improvisats a hotels i altres instal·lacions, no hagués estat possible fer front a l’emergència sanitària. Sense l’esforç dels professionals, tot i la falta de materials i la precarietat, les vides perdudes haguessin estat al nivell dels països sense sanitat pública com els Estats Units i Brasil. De la mateixa manera, sense les treballadores que atenen persones dependents, sense el professorat, sense les persones que han desinfectat els nostres carrers, no hauríem aplanat la corba de contagis. Tot i això correm el risc que les receptes per fer front a la crisi passin per les retallades en els serveis que ens han salvat en una situació d’emergència.

Per a SOM VNG ara és, precisament, el moment d’enfortir els serveis públics i treballar per a que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat per a grans i joves. En matèria de polítiques de joventut, que serà segons l’OIT el sector de la classe treballadora que més patirà les conseqüències de la crisi, es proposa reorientar la despesa prevista en els pressupostos de 2020 i 2021 per a l’Espai Jove, de la que no es preveu avançar en la seva execució, cap a un pla de polítiques actives d’ocupació per a joves. També es planteja treballar per la més que necessària reducció de les ràtios a les aules, reforçar l’atenció primària sanitària, així com recuperar la gestió directa dels serveis municipals privatitzats i l’aplicació de la jornada de 35 hores per al personal del consistori i ens adscrits, tal com demanen els sindicats.