MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.

 

La participació ciutadana mereix una ubicació central en l’estrutura de govern de l’Ajuntament.  És aquest un concepte polític essencial per aprofundir en la democràcia i apropar a la ciutadania l’exercici de l’activitat política i administrativa, així com per facilitar un control social més alt sobre l’exercici del poder.

 

Des de Som VNG entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques.  Parlem d’influir en la presa de decisions de forma vinculant i pot presentar dos grans protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats.  Les entitats han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat.

 

L’ampliació de la participació des d’esferes merament informatives i consultives a dimensions més decisòries, com també el pas de la participació sobre projectes ja totalment predefinits a la possibilitat d’influir en el seu disseny, són tendències que es poden ja observar en molts àmbits de l’administració pública.  Venim d’una època on s’ha imposat que la veu de la ciutadania només es podia expressar mitjançant processos electorals, però la població s’ha fet gran, s’ha emancipat i cada cop demana ser més significativa en la presa de decisions sobre aspectes que després acaben influint de forma directa sobre nosaltres mateixos.

 

L’objectiu d’uns pressupostos participatius no respon només a l’anhel d’avançar en democràcia.  Tot i entenent que la principal funció d’aquests és l’empoderament ciutadà i l’augment de competències en les que hi ha decisió directa, també es respon a la necessitat de fiscalització ciutadana sobre la gestió pública, augmentant d’aquesta manera el poder pel que fa al control de la gestió pública dels recursos de les institucions.

 

El pressupost municipal és l’eina central en el desenvolupament de les polítiques públiques i l’acció de l’Ajuntament.  Per aquest motiu és essencial que en la confecció del pressupost la participació ciutadana hi sigui cada cop més present.

 

Tot i respectar que hi ha una part del pressupost que correspon als acords del Ple municipal, els grups municipals que representem aquest Ajuntament ens hem de responsabilitzar perquè cada any es facin passos endavant per assolir el màxim de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos municipals.  Assimilant aquests punts i entenent la dificultat, donada la proximitat del calendari, d’elaborar un projecte de pressupostos participatius complet per a l’exercici 2016 concloem que és necessari crear un model executable en aquest exercici que arrelés les bases per a un projecte de pressupostos participatius real i efectiu per al 2017, que inclogui una part d’aquest vinculant a la ciutadania.

 

Per aquests motius, proposem al Ple municipal que aprovi el següent

 

ACORD

 

PRIMER. Assumir el compromís de tots els grups municipals, especialment d’aquells que formen el govern municipal, de donar continuïtat, millorar i seguir eixamplant els processos participatius en la confecció del Pressupost municipal.

 

SEGON. En relació amb la confecció del Pressupost Municipal per al 2016, establir un calendari on es fixin com a mínim tres dates de convocatòria de les reunions informatives sobre el projecte de pressupost municipal amb la ciutadania: una dedicada únicament a les taxes a l’octubre, i les altres al novembre i al desembre, respectivament, abans de la discussió d’aquest Ple Municipal.

 

TERCER. Garantir la difusió d’aquestes sessions amb totes les eines informatives i de comunicació de les que disposi l’Ajuntament (web, notes de premsa, butlletí, etc.), així com apostar per altres formes que afavoreixin que la informació arribi al màxim d’habitants del municipi.

 

QUART. Que les reunions, a banda de ser informatives, serveixin per resoldre els dubtes i qüestions de la ciutadania.  Assumir que cal donar resposta per part de l’equip de govern a totes les preguntes o propostes plantejades i que la informació transmesa i resolta en aquestes trobades sigui accessible a través de la publicació d’una memòria.

 

CINQUÈ. Crear una Comissió de Seguiment formada per representants de tots els grups municipals, amb les següents responsabilitats i competències:

 

– Vetllar perquè aquestes sessions siguin accessibles i comprensibles per a la ciutadania a través de les quals els representants hauran de poder accedir a la documentació que s’exposarà en una reunió informativa prèvia a la sessió participativa amb una setmana d’antelació.  Serà alhora una reunió en la que els membres de la comissió de seguiment podran fer reclamacions i suggeriments.

 

– A l’inici del nou exercici al gener de 2016, elaborar un informe d’avaluació del procés.  Finalment, dissenyar un programa real i efectiu de participació ciutadana que permeti contemplar la voluntat del veïnatge en la presa de decisions pressupostàries i la confecció d’un reglament municipal sobre el pressupost participatiu.  Mantenir com a objectiu que durant la legislatura es vagi consolidant una forta capacitat de control i apropiació del procés a la ciutadania i desenvolupar-lo amb la complicitat permanent dels moviments socials, entitats i associacions del municipi.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *