MOCIÓ PER DECLARAR VILANOVA I LA GELTRÚ CIUTAT PROMOTORA DE LA RENDA BÀSICA.

 

Són moltes les veus que al llarg del temps han defensat la idea d’un model social més just i equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions.

 

Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d’opcions i propostes per realitzar accions de repartiment de la riquesa dins de l’escenari social i polític actual. D’entre totes aquestes opcions n’hi ha una que destaca i que ha estat avalada per diferents personalitats de referència del món acadèmic, polític i social: la Renda Bàsica.

 

Hi ha moltes definicions sobre renda bàsica i, el que és més important, moltes interpretacions i visions diferents. Nosaltres, com a grup municipal, centrem la nostra atenció en aquesta: la Renda Bàsica és un ingrés pagat per l’Estat, com a dret de la ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat. En poques paraules, una renda bàsica és una assignació monetària pública incondicional a tota la població.

 

Una Renda Bàsica pot finançar-se de diferents formes. En realitat hi ha hagut diferents propostes de finançament durant els darrers deu anys. Les propostes poden variar substancialment en funció de la quantitat i del tipus de renda que es proposi.

 

A Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de Renda Bàsica desenvolupada pel catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons; el professor d’Economia i Empresa, Daniel Raventós, i l’economista i professor de l’Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Lluís Torrens.

 

Dit això, ens reafirmem en el plantejament que la renda bàsica és un primer pas cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d’entendre la societat des d’una perspectiva comunitària i integradora.

Defensem la Renda Bàsica perquè aporta solucions reals a moltes de les realitats socials que patim actualment:

 

  • Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes.

 

  • Permet donar reconeixement a les persones que no treballen dins del  món laboral, però sí que ho fan en l’àmbit familiar o domèstic.

 

  • Permet que els i les estudiants puguin gaudir d’unes condicions dignes mentre desenvolupen les seves capacitats.

 

  • Permet fer front de forma més eficaç i integradora que les actuals prestacions a les situacions de pobresa.

 

És per això que proposem al Ple Municipal l’adopció del següent

 

ACORD

 

PRIMER.  Declarar Vilanova i la Geltrú “Ciutat Promotora de la Renda Bàsica”.

 

SEGON. Requerir a la Generalitat i al Govern de l’Estat espanyol la promoció, estudi i difusió del concepte de Renda Bàsica.

 

TERCER. Requerir a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol la realització d’un estudi de viabilitat i aplicació sobre Renda Bàsica.

 

QUART. Requerir a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol l’inici dels tràmits corresponents per a l’aplicació de la Renda Bàsica com a garantia i dret social fonamental de la ciutadania.

 

CINQUÈ. Promoure el concepte de la Renda Bàsica entre el veïnat del nostre municipi.

 

SISÈ. Obrir espais de debat i discussió, tallers i xerrades sobre Renda Bàsica a Vilanova i la Geltrú.

 

SETÈ. La constitució a iniciativa d’aquest Ple i de l’Ajuntament d’un Comitè Municipal de Defensa de la Renda Bàsica, constituït per un representant de cada grup municipal i personalitats del món acadèmic i l’acció social.

 

VUITÈ. Convidar a participar a la ciutat a personalitats del món acadèmic i l’acció social per realitzar conferències i debats sobre la Renta Bàsica.

 

NOVÈ. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Garraf, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *