La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van morir a Catalunya 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96 entre el dia 1 i els 28 dies.

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. Actualment, són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies.

També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual.


Per aquest motiu, considerem important promoure accions al nostre municipi com un espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents

ACORDS

PRIMER. Instar al govern municipal a habilitar un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementiri municipal.


SEGON. Una vegada s’hagi habilitat, l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol. 

TERCER. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la visibilització i sensibilització d’aquest tema, realitzant campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema, sobretot en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre.