MOCIÓ PER A L’INCREMENT DELS RECURSOS ECONÒMICS I HUMANS DESTINATS A UN DESENVOLUPAMENT EFECTIU I SUFICIENT DEL “PLA LOCAL DE L’HABITATGE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2013-2018”, I PER UN NOU “ESTUDI D’ANÀLISI I DIAGNOSI DE L’HABITATGE A VILANOVA I LA GELTRÚ

Vilanova i la Geltrú pateix un greu problema d’habitatge en el que nombroses famílies en situació de risc es veuen obligades per mandat legal a abandonar les vivendes on han residit durant anys, el seu sostre, que forma part també del sostre que sosté la societat vilanovina.

 

Tal i com es pot percebre per part de tota la població de la ciutat, l’Ajuntament ha desatès aquesta problemàtica. Nombroses mobilitzacions per part de diverses entitats per impedir desnonaments i la solidaritat ciutadana dels funcionaris de justícia, entre d’altres actors implicats que treballen a Vilanova i la Geltrú amb motiu de la passivitat del govern municipal, requereixen un gir social en la política de l’Ajuntament que comenci per l’habitatge.

 

Celebrem que tots els partits i candidatures incloguin dins el seu programa electoral la solució a la greu problemàtica de l’habitatge. Instem en aquesta moció a la seva solució inclusiva.

 

El “Pla Local de l’Habitatge de Vilanova i la Geltrú 2013-2018”, aprovat en Ple l’1 de juliol del 2013, ha demostrat ser ineficaç i insuficient. És més, es pot entendre aquest fracàs si tenim en compte que aquest Pla es va basar en un “Estudi d’Anàlisi i Diagnosi de l’Habitatge a Vilanova i la Geltrú” elaborat al novembre del 2010. No cal que ens estenguem explicant que, òbviament, la conjuntura pel que fa a la vivenda ha canviat i ho ha fet a pitjor.

 

Per tots aquests motius es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent

 

ACORD

 

PRIMER. L’elaboració d’un nou i actualitzat Estudi d’Anàlisi i Diagnosi de l’Habitatge a Vilanova i la Geltrú abans que finalitzi el present any 2015, amb la participació de tots els grups municipals que s’hi vulguin adherir i també de totes les entitats, sindicats de treballadors/ores i moviments socials de defensa de la vivenda que ho demanin.

 

SEGON. El compromís ferm i decidit per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’elaborar un nou Pla Local d’Habitatge, amb la participació de tots els grups municipals que s’hi vulguin adherir i també de totes les entitats, sindicats de treballadors i treballadores i moviments socials de defensa de la vivenda que ho demanin.

 

TERCER. Un increment del pressupost i dels recursos humans destinats a un desenvolupament efectiu i suficient del Pla Local de l’Habitatge de Vilanova i la Geltrú 2013-2018, a l’espera d’un nou Pla més efectiu. Aquest increment ha de permetre cobrir l’import dels lloguers d’aquelles persones que no ho puguin fer per estar en una situació de risc d’exclusió social mentre es cerca una solució.

 

QUART. La investigació i l’elaboració d’una llista amb els 50 casos més urgents de persones que estan a punt de perdre una vivenda per incapacitat de pagament, amb l’objectiu que l’Ajuntament pugui cobrir aquest pagament mentre es cerca una solució digna.

 

CINQUÈ. El compromís ferm i decidit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de posicionar-se al costat dels seus habitants negant-se a treballar amb entitats financeres que hagin ordenat desnonaments.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *