MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DE LES CONSERGERIES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Els conserges de les instal·lacions esportives de Vilanova i la Geltrú volen fer pública la seva situació d’engany i de precària situació laboral. Actualment, i sense haver estat consultats, han estat desplaçats del seu lloc de treball degut al canvi d’empresa concessionària.

Aprofitant el període estival, a causa de la finalització de la concessió del servei de consergeria per part de la “Fundació Esport Base”, aquests treballadors no només van perdre els seus llocs de treball, sinó que van acumular retards en el salari de fins a 3 mesos (maig, juny i juliol de 2015), actualment satisfets.

El 28 de juliol té lloc una reunió entre els treballadors i la Fundació Esport Base, on se’ls comunica la rescissió del contracte de concessió. En aquell moment se’ls informa que a partir de l’1 agost BARNA PORTERS, SL, serà la concessionària d’aquest servei.

El dia 3 agost té lloc una nova reunió dels treballadors amb l’alcaldessa i la regidora d’Esports del nostre municipi. En aquesta trobada se’ls transmet que l’equip de govern té el compromís ferm de pagar les 3 nòmines ajornades (maig, juny i juliol, ja satisfetes) i que els assimilaria com a treballadors la nova empresa adjudicatària.

Passat l’agost -un mes sense activitat esportiva que demani els serveis de consergeria-, els treballadors es troben amb que no se’ls ha abonat la paga corresponent a les vacances. És en aquest moment d’incertesa que els treballadors decideixen reunir-se amb l’empresa BARNA PORTERS, SL, per tal d’aclarir la seva situació laboral. En aquesta trobada reben la notícia que dita empresa no tractaria aquests aspectes fins que no tingués el contracte de concessió.

Actualment els treballadors, als quals –recordem- se’ls havia promès mantenir els seus llocs de treball, es troben a l’atur, veient com els seus llocs de treball estan ocupats per personal de l’empresa BARNA PORTERS, SL, identificats com a tals al seu uniforme.

Pels beneficis de la remunicipalització dels serveis i d’un model de corresponsabilitat social, la necessitat per part d’aquesta administració de controlar directament el servei de consergeria per garantir les condicions laborals dels seus treballadors queda demostrada. Per tant, demanen l’adopció per part del Ple Municipal del següent

ACORD

“PRIMER. La readmissió immediata d’aquests cinc treballadors de consergeria de les instal·lacions esportives, atenent l’obligació legal del contracte de subrogació signat per la plantilla, diversos sindicats, l’Ajuntament i l’empresa Barna Porters, SL (relació del “Conveni Col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2012-2014” – vigent -).

SEGON. El pagament íntegre als conserges de les instal·lacions esportives del sou del mes d’agost, entenent-ho com a pagament de vacances, des de l’entitat corresponent.

TERCER. La mostra clara per a la ciutadania del compromís ferm i permanent de l’Ajuntament en el projecte de la remunicipalització dels serveis. Donar, doncs, difusió d’aquest acord del Ple a través dels mitjans que estan més enllà del control oficial d’aquest Ajuntament abans de la fi del mes d’octubre del present any 2015 per justificar el punt quart.

QUART. El compromís ferm de l’Ajuntament de municipalitzar aquest servei a partir del 31 de desembre, complint així amb els acords presos amb anterioritat. En aquesta municipalització es mantindran en plantilla els cinc conserges afectats.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *