MOCIÓ DE SUPORT A UN REFERÈNDUM ALS I A LES ESTUDIANTS DEL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ SOBRE L’APLICACIÓ DEL DECRET 43/2015.

 

Els i les estudiants de les universitats de Catalunya, com a principals afectats per l’aplicació del Decret 43/2015 (conegut popularment com a 3+2) de Reforma del Sistema Universitari Espanyol, i no havent obtingut resposta les seves demandes dins les institucions educatives universitàries, utilitzarà el referèndum com a eina democràtica per reobrir el debat sobre la qüestió.

 

Atès què:

 

– El sistema universitari català s’ha caracteritzat per la seva manca de diàleg entre col·lectius universitaris a l’hora de prendre decisions que n’afecten tota la comunitat.

 

– Als darrers anys s’han imposat reformes acadèmiques, augments de taxes i altres qüestions, evitant el debat polític i ometent l’opinió dels i les estudiants, una part vital del sector educatiu.

 

– Les institucions universitàries no han escoltat les demandes de l’estudiantat i han pres decisions vinculants sense la seva participació real a cap dels òrgans de decisió, com ara el CIC.

 

– L’estudiantat conforma el major gruix de la comunitat educativa i és el principal afectat pel Decret de manera directa.

 

– Actualment ens trobem en un escenari en què es començarà a canviar el model educatiu universitari, englobat en el Decreto de Flexibilización del Sistema Universitario Español, que pretén transformar el model universitari i augmentar encara més la dificultat d’accés a l’educació.

 

– El moviment estudiantil es proposa organitzar un referèndum entre l’alumnat que permetrà saber quin és el posicionament d’aquest respecte el sistema d’un nou model universitari.

 

– El referèndum pretén esdevenir una eina democràtica amb els objectius de generar un debat sa al voltant de la qüestió i que les institucions acatin el mandat ciutadà que s’hi manifesti.

 

Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

 

ACORD

 

PRIMER. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la proposta de realització d’un referèndum sobre el Decret entre l’alumnat de les universitats públiques catalanes.

 

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a obrir un procés participatiu de debat entorn l’aplicació d’un hipotètic 3+2, que compti amb la representació estudiantil corresponent.

 

TERCER. Trametre aquest acord a la Secretaria General d’Universitats de la Generalitat i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern de les universitats públiques de la seva competència.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *