La nova tarifa de la llum és un despropòsit fruit de no voler combatre des de l’arrel les pràctiques oligàrquiques de les empreses elèctriques. El pes de la transició energètica no es pot deixar exclusivament sobre la responsabilitat de la ciutadania. Cal desenvolupar polítiques i iniciatives municipals per tal d’impulsar una transició energètica democràtica i justa.

Existeix una importància urgent en poder definir un model energètic més just, més social i ecològicament responsable, participat i controlat per la ciutadania. Ell sector energètic és un sector estratègic que té una importància crucial per la vida de classe treballadora.

Després de més d’una dècada després de la liberalització del sector elèctric, 3 companyies tenen el 83% de tots els clients a l’estat (Endesa, amb el 34,7%; Iberdrola, amb el 34,1%; i Naturgy, amb el 14,2%). A més, cal tenir present que Iberdrola i Endesa, en plena pandèmia, van obtenir uns beneficis de 3.611 milions i 1.394 milions d’euros, l’any 2020, respectivament.

El missatge que s’està transmetent a les famílies és que perquè no se li encareixi de forma desproporcionada la tarifa s’ha de posar la rentadora o el rentaplats a la nit, sense tenir en compte, el que suposa aquesta mesura per la conciliació, l’empitjorament de la qualitat de vida, en especial de les dones que són qui en gran part assumeixen la càrrega de les tasques domèstiques, la convivència amb el veïnat del bloc i els problemes associats als sorolls. I per tant, es tracta de la clàssica mesura presa en els grans despatxos sense conèixer la realitat dels barris.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents

ACORDS

PRIMER. Acordar que no es pot situar el pes de la transició energètica exclusivament sobre la responsabilitat de la ciutadania i desenvolupar les polítiques i iniciatives municipals necessàries per impulsar-la.

SEGON. Traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Gobierno d’Espanya la importància de definir un model energètic més just, més social i ecològicament responsable, participat i controlat per la ciutadania.

TERCER. Traslladar al conjunt de les institucions supramunicipals la necessitat de desenvolupar la iniciativa pública, en tant que sector econòmic estratègic per a la societat, amb la creació d’un proveïdor públic que assumeixi les fases de generació, transport i comercialització de l’energia, a més d’impulsar la gestió i propietat de les xarxes de distribució en l’àmbit municipal; tot subordinant a l’interès públic les parts del sector energètic que encara es trobin en mans privades.

QUART. Enfortir l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública i treballar perquè més municipis es sumin a aquesta entitat.

CINQUÈ. Traslladar aquests acords a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma per Recuperar l’Energia, la Xarxa per la Sobirania Energètica i a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública.