5 raons contra de la desregulació de l’horari comercial els diumenges

El govern de Vilanova i la Geltrú té en l’agenda modificar la regulació per a forçar l’obertura dels establiments comercials de la ciutat els diumenges. Ja ha començat a maniobrar per fer-ho mitjançant l’anunci d’estudis que avalen aquesta hipòtesi. L’objectiu final és acabar imposant la desregulació de l’horari comercial a la ciutat, com a mesura complementaria a l’obertura del nou centre comercial a Masia Barreres II, fet que a parer nostre serà el cop definitiu al model català de comerç de Vilanova i suposarà el final de molts petits i mitjans comerços al municipi.

El citat anunci d’un estudi amb conclusions favorables per a aquesta modificació, es va fer un mes abans de presentar-ho a les entitats de comerciants perquè aquestes no ho pogueren analitzar i així discutir la qualitat d’aquest quan foren preguntades per la premsa. El que es pretén, és que vagi assimilant en l’opinió pública aquesta conclusió com si fos un fet objectiu i tangible. La realitat, però, és que el nostre grup ha pogut analitzar-lo, i el que extraiem és que aquest no aporta les dades de qualitat mínimes per a poder ser tingut mínimament en compte. De fet, a l’estudi es reconeix el rebuig que genera aquesta iniciativa a la ciutat i que els principals beneficiats serien les grans superfícies així com els riscos que suposaria per al petit i mitjà comerç del centre, i els únics avals a la proposta són una sèrie d’enquestes sense cap validesa amb respostes ambigües sobre la predisposició o no de gent de Vilafranca d’apropar-se més a comprar a Vilanova

No és la primera vegada que a l’Ajuntament de Vilanova es proposa fer aquesta desregulació, i vist els anteriors fracassos i la forma d’actuar de l’actual govern afirmem que s’està jugant brut per acabar implantant per imposició aquest model.

De fet, a premsa, el regidor de promoció econòmica va parlar d’obrir la possibilitat de “regular els festius”, el qual en realitat és un fals debat, perquè la normativa ja ho permet fer i de fet es va fer a la passada fira de novembre i d’altres festivitats. Per tant, del que es tracta és de demanar l’excepció turística per a facilitar la desregulació i així l’obertura dels diumenges.

És per això, que SOM VNG hem impulsat una campanya de suport al petit i mitjà comerç de la ciutat, amb la qual pretenem explicar a la ciutadania cinc raons bàsiques per les quals Vilanova ha d’estar en contra d’aquesta desregulació i perquè aquest tema és important per a totes les vilanovines i vilanovins, independentment de què gestionin o no un comerç a la ciutat.


1. No ho ha
demanat ningú.

Una mesura com la desregulació dels caps de setmana, necessita una estratègia de ciutat i requereix acord i consens entre la ciutadania i les associacions de comerciants. De fet, les entitats de comerciants s’han posicionat en contra ara i històricament.

De fet, el 2012 el 80% dels socis de l’entitat Viu Comerç van votar en contra de donar l’aval per demanar la delimitació de la zona turística del municipi.

P.S. El 2018, en un altre tema que per a nosaltres està relacionat, l’entitat va fer una campanya anomenada “R.I.P. al comerç del centre” per denunciar les conseqüències de l’obertura del parc comercial Masia d’en Barreres II.


2. Augmentaran els sobrecostos però no el consum.

L’obertura els diumenges no augmentarà el consum, però si els sobrecostos dels petits i mitjans comerços, ja que el nivell de consum depèn dels salaris i del grau d’ocupació, no de l’horari.

3. Pot provocar destrucció de llocs de treball.

Les principals beneficiades, les grans superfícies, en tenir plantilles àmplies en comptes d’ocupar a més gent, el surt més rendible precaritzar les jornades de les treballadores i treballadors existents. En canvi, la desregulació els cap de setmana comportarà que molts comerciants petits, sobretot autònoms, no puguin subsistir vers la posició dominant de les grans superfícies.

4. El que manca és oferta cultural i d’oci.

La viva i diversa xarxa comercial a Vilanova i les dades d’atracció de consumidors a la comarca, demostren que entre els deures pendents per millorar el turisme a la ciutat no es troba el comerç, si, en canvi, la necessitat d’ampliar una oferta cultural i d’oci que no està a l’altura d’una capital de comarca.


5. La ciutat té dret al descans i a la conciliació.

Aquest debat no afecta només als comerços, sinó a totes les veïnes de la ciutat i a les entitats i associacions, perquè al final no parlem d’obrir els diumenges, sinó del model de ciutat i de quin tipus de vida volem tenir. I en aquest sentit si alguna cosa ha posat sobre la taula el feminisme, és la necessitat de posar les cures i la vida al centre, i això és incompatible amb organitzar les nostres vides entorn del consum.

Impulsa la campanya!

Implica’t en la defensa del petit comerç. Envia’ns les teves dades per convocar-te a les accions de difusió de la campanya.