4. Gent gran

 1. Donar suport a les persones grans garantint des dels serveis socials una atenció domiciliària de qualitat.
 2. Considerant el desequilibri de pensions que afecte encara a les dones, ja que estan vinculades a la seva trajectòria laboral, establir de manera municipal mesures compensatòries que facilitin l’accés als serveis.
 3. Establir un control periòdic de visites a les persones que tenen la mobilitat limitada, col·laborant amb ONG’s, i impulsant des de la ciutat, la creació d’un banc de voluntaris.
 4. Establir un seguiment de les ajudes a la dependència, i vetllar pel compliment de què aquesta ajuda està destinada a la cura de la persona receptora.
 5. Impulsar iniciatives col·lectives i alternatives de vivenda compartida i cooperativa, que es gestionin de manera autònoma i promoguin la vellesa activa. Sense deixar de banda l’amplicació de l’oferta de places públiques de residència properes al seu entorn vivencial, gestionades pel municipi.  
 6. Garantir que les persones grans que pateixen maltractaments, siguin protegides per la comunitat, establint protocols amb el personal treballador d’aquesta àrea específica.
 7. Crear espais on la gent gran puguin ser mestres de generacions més joves, impulsant projectes perquè puguin compartir experiència, i alhora, rebre formació de temes més actuals, com ara les noves tecnologies
 8. Crear un servei d’esmorzars saludables i econòmics per a la gent gran, amb l’objectiu de fomentar la socialització dins d’aquest col·lectiu.
 9. Des de l’agenda municipal, garantir activitats on els i les nostres grans tinguin el mateix protagonisme que la resta de la ciutat, i no es sentin apartats.
 10. Garantir que cap persona gran pateixi gana, o pateixi pobresa energètica.
 11. Crear un servei per a que la gent gran pugui compartir pis per combatre la soledat involuntària, per motius socioeconòmics, etc., comptant amb l’atenció de professionals de serveis socials.
 12. Crear un servei específic d’atenció a la gent gran que viu sola o que no té una xarxa familiar propera geogràficament, per a que es puguin atendre millor les seves necessitats socio-econòmiques i d’oci.
 13. Crear un conveni amb empreses locals, per poder fer revisions de qualitat energètica als habitatges de les persones grans amb pensions baixes, per comprovar que no tinguin grans fuites d’energia, amb la pèrdua econòmica o de qualitat de vida que suposa.
 14. Incrementar la visualització, en la memòria històrica de la ciutat, del paper que han tingut les vilanovines i els vilanovins  durant les diferents èpoques.