SOM VNG presenta un programa amb l’habitatge, la conciliació familiar i els serveis públics com a prioritats

La candidatura presenta de nou per un programa que aposta per una Vilanova que no depengui del turisme avançant cap a la reindustrialització i diversificació de l’economia.

Descarregar el programa AQUÍ.

SOM VNG ha presentat aquest dissabte el seu programa per a les eleccions municipals del 28 de maig. Un programa que ha estat elaborat a partir d’un procés participatiu que va començar l’estiu passat, i que ha recollit desenes de propostes de la ciutadania, així com propostes a partir de les trobades amb plataformes, moviments socials i associacions veïnals durant els darrers anys, i que actualitza, per tant, el seu projecte per a la ciutat. Aquest projecte busca construir un nou model de ciutat, que garanteixi a tothom una vida digna, a partir d’un canvi en qüestions centrals com l’economia, l’habitatge, els serveis públics i la transformació de l’espai públic.

El programa electoral de SOM VNG s’estructura en dos grans apartats: ciutat i ciutadania. Per a la formació, aquests són els dos grans pilars de la seva proposta: en primer lloc, garantir el dret a la ciutat, acabant amb una política i un model de ciutat pensada pels beneficis d’uns pocs i que cada vegada fa més difícil la vida a la majoria social; en segon lloc, garantir el dret a la ciutadania, garantint tots els drets per tal que tothom pugui tenir una vida millor. De la mateixa manera, SOM VNG planteja una política feminista transversal a tot el programa, que cristal·litza en mesures concretes reals i transformadores.

En aquest sentit, SOM VNG situa deu eixos prioritaris per tal d’assolir els dos pilars que formen el nou model de ciutat, com són garantir el dret a un habitatge digne, l’aposta pel transport públic per canviar el model de mobilitat, acabar amb l’obertura comercial els diumenges, o la gestió directa i eficient de la recollida de residus. Entre els eixos prioritaris per a la candidatura ciutadana també s’hi troben la transformació de l’espai públic i el seu manteniment, la garantia d’una bona atenció presencial a tots els serveis, la defensa dels serveis públics, i que no hi hagi cap barri sense cap mena d’aquests. Un altre dels eixos prioritaris també és l’ampliació de les places públiques a la residència i als centres de dia, així com la defensa de la titularitat i gestió pública de l’entramat d’assistència integral, social i sanitària d’AISSA i la dignificació de les condicions laborals de les seves treballadores, amb l’adhesió al conveni col·lectiu de l’Ajuntament. 

 1. L’habitatge, un dret com una casa.
 • Construcció d’habitatge de protecció oficial, impulsades des de l’Ajuntament i cedint terreny municipal a cooperatives. 
 • Adquirir habitatges buits de grans tenidors. 
 • Sancionar amb un 150% de l’IBI als grans tenidors que tenen pisos buits.
 • Actualitzar de manera immediata la sol·licitud de zona tensada de lloguer per aplicar la regulació de preus.
 • Ajudar amb subvencions i bonificacions fiscals a petits tenidors que cedeixin pisos buits a la borsa de lloguer social.
 1. Apostar pel transport públic per canviar el model de mobilitat
 • Incrementar la freqüència de pas del bus urbà fins a 10 minuts.
 • Reconfigurar les línies d’autobús, ampliant el nombre i amb recorreguts més directes, així com que tota la ciutat estigui connectada amb el servei de bus urbà. 
 • Implementar nous aparcaments dissuasius per fomentar la mobilitat activa i negociar amb ADIF per a la gestió de l’aparcament de l’estació amb aquesta finalitat. 
 • La pacificació i la creació d’illes de vianants a zones com el nucli antic i centre vila i del carrer Llibertat.
 • Reivindicar la millora del bus interurbà del Garraf i la implementació del metrobús Penedès per unir de manera efectiva Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.
 • Ser un ajuntament actiu per la lluita de la dignificació i millora del transport de Rodalies. 
 1. Gestió directa i eficient de la recollida de residus
 • Implementar la gestió directa del servei de recollida de residus per tal de millorar l’eficiència i adaptar-lo a les necessitats actuals. 
 • Avançar cap a un model de recollida selectiva, impulsant proves pilot del porta a porta en zones de baixa densitat, com l’Aragai, i d’un model mixt a barris on hi ha zones de baixa i mitja densitat, com Ribes Roges.
 • Consensuar un model que assoleixi el 80% de reciclatge i que s’adapti a les realitats dels diferents barris de la ciutat, i fent la vida fàcil a la gent.
 1. Places i carrers ben cuidats i accessibles.
 • Transformació de l’espai públic, per adaptar-lo a les necessitats que situa el canvi climàtic, amb una perspectiva feminista, i que tingui en compte l’envelliment de la població i fent-lo accessible per a tothom, sense barreres de cap mena. 
 • Pla de xoc per a l’arranjament dels carrers deteriorats.
 • Avaluació i auditoria de l’enllumenat públic, la visibilitat, la vegetació, l’amplada de voreres de la via pública i espais oberts, vetllem perquè siguin segures per a tota la ciutadania, amb perspectiva de gènere.
 • Instal·lar lavabos públics autorrentables en tots els barris de la ciutat.
 1. Més places públiques per a la residència i els centres de dia.
 • Reclamar a la Generalitat incrementar les places públiques per a la residència i centres de dia públiques.
 • Garantir la gestió i titularitat pública de l’organisme autònom d’Atenció Integral Social i Sanitària, 
 • Dignificar el treball de cures, concretament amb l’adhesió al conveni col·lectiu de l’Ajuntament de les treballadores d’AISSA
 1. Transformació de l’economia i protecció del petit comerç.
 • Per un canvi en el model de ciutat és imprescindible un canvi en el model econòmic.
 • Impuls de les energies renovables com a motor de la transformació econòmica de la ciutat, per la dinamització del port, i per un pla per a la reindustrialització de la ciutat i per donar un nou impuls al primer sector.
 • Potenciar la creació d’empreses en l’àmbit de les energies renovables, amb l’impuls de la instal·lació de plaques solars als edificis municipals i amb la col·laboració d’universitats i d’ens supramunicipals.
 • Canviar d’arrel el model  de turisme, tot potenciant un nou model de platges i apostant pel turisme cultural. 
 • Pla de redinamització dels mercats municipals i la protecció del petit comerç amb la fi de l’obertura comercial dels diumenges.
 1. Garantir els serveis a tots els barris
 • No podem tenir barris que no tenen ni un supermercat, ni altres serveis bàsics, una mobilitat sostenible és la que evita desplaçaments. 
 • Centre cívic al Prat de Vilanova
 • Treballar per l’obertura d’un supermercat a La Collada
 1. Garantir l’atenció presencial a tots els serveis
 • Millorar l’OAC amb més personal i més recursos
 • Avançar cap a la descentralització efectiva de l’OAC als barris. 
 • Aplicar recàrrec caixers entitats financeres que maltracten la gent gran
 1. Serveis públics de qualitat
 • Un ajuntament actiu en la defensa del sistema públic de salut.
  • Més recursos per a l’Atenció Primària
  • Nou hospital, estudiant l’opció d’avançar recursos per accelerar amb la redacció del projecte. 
 • Un ajuntament actiu en la defensa de l’educació pública
 • Unes llars d’infants de gestió pública, amb prou places i que avanci cap a la gratuïtat.
 • Garantir el personal i els recursos suficients per a serveis socials.
 1. Més verd i menys gris
 • Pla de millora de places i parcs. Superar el model de plaça dura i gris, cap a unes places amb més vegetació autòctona i espais d’ombra.
 • Abandonar els projectes urbanístics faraònics i aquells que resten espais agrícoles o verds. 
 • Implementar la gestió directa de la neteja de parcs i jardins.
 • Reorientar la política econòmica de la ciutat, amb l’objectiu de diversificar-la, apostant per un impuls de la indústria tecnològica i les energies renovables, amb la creació i l’impuls d’una Comunitat Energètica Local (CEL).
 • Establir una bonificació de l’IBI del 50%, durant 7 anys, per fomentar la instal·lació d’energies renovables en blocs de pisos, i durant 5 anys per a habitatges unifamiliars.
 • Reconvertir l’empresa d’aigües en una empresa de subministraments, que comercialitzi també energia elèctrica de la Comunitat Energètica Local, per subministrar energia verda als equipaments municipals i a la ciutadania, en especial a les persones en una situació socioeconòmica vulnerable.

No responses yet

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *