El Ple aprova la moció de SOM VNG, a iniciativa de Iai@flautes, per reclamar accions i sancions a les entitats bancàries que tractin malament  a la gent  gran

El govern va rebutjar la moció de SOM VNG per reclamar un Pla de Salut Mental comunitari per a Joves i va reconèixer que vol portar a votació la desregulació dels horaris comercials els diumenges al ple de l’abril o el març

Al ple municipal de febrer de Vilanova i la Geltrú, es va donar compte dels estats d’execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms (IMET, Biblioteca Museu Víctor Balaguer i AISSA), en data del 31 de desembre de 2021. El regidor de SOM VNG, Juanma Rodríguez, va alertar sobre el ridícul estat d’execució de les partides de pressupost, només un 6,36%. Xifra que evidencia que no s’han executat projectes que estaven previstos i que són importants per a la vila, com la millora de la via pública, l’enllumenat o l’adquisició d’habitatges per al parc públic d’habitatge. I que els romanents sorgits d’aquesta paràlisi, lluny de ser una bona notícia, demostraven la inacció d’un govern incapaç de portar a terme les seves iniciatives.

El grup de SOM VNG va registrar dues mocions, la primera per per impulsar un Pla de Salut Mental comunitari per a Joves. La regidora Ester Franco, va explicar que es tracta d’una problemàtica que cal abordar destinant més recursos i estant amatents a l’evolució de la progressiva restauració de la mal l’anomenada nova normalitat. Més enllà dels tallers i formacions previstes dins del programa Instituts Saludables,éss necessari impulsar la creació de recursos per millorar l’atenció a la salut emocional i a la salut mental de les persones. Per això, va insistir,  cal avançar en la dotació d’eines per a garantir el benestar emocional i la salut mental. La proposta de SOM VNG era complementària però més ambiciosa amb el projecte “Espai Parla’n” del govern. Aquest, però va demostrar la seva manca de diàleg i la moció no va ser aprovada pel vot contrari dels grups del govern i de C’s.

L’altra moció que  vam presentar, a iniciativa de Iai@flautes Garraf I Unitat Pensionista del Baix Penedès, era sobre el tractament de les entitats bancàries a la gent gran. En aquesta s’exposava que a Espanya, a dia d’avui, hi ha només 1,7 sucursals bancàries per cada 10.000 persones majors de 60 anys. També que des del 2018 Catalunya ha perdut més de la meitat de les oficines bancàries, passant de 8.155 a 2.582. Més de 200.000 persones s’ha de desplaçar almenys cinc quilòmetres per accedir a un caixer automàtic. La moció demanava que l’Ajuntament treballi preferentment amb aquelles entitats bancàries que atenguin amb un tracte més humà la gent gran que hi va en recerca d’ajuda: finestra humanitzada i que s’estudiï la possibilitat d’incrementar la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic dels caixers automàtics, que ara és de 956 € l’any per caixer automàtic, per uns 10.000 €, fent una bonificació del 90% a aquelles entitats que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral. Va ser aprovada per unanimitat. 

Per últim, SOM VNG va preguntar al govern al torn de precs i preguntes si portarà al ple el seu projecte de desregulació dels horaris comercials per a l’obertura dels diumenges. En aquest sentit, el regidor del de Projecció de Ciutat, Jordi Medina, haver de reconèixer que tot es tracta de l’obertura comercial de Masia Barreres II. Però, cal recordar que la zona del centre comercial ja està declarada com d’interès turístic i que els comerços d’alimentació inferiors als 150 m² ja tenen contemplada una excepció que els permet obrir els diumenges. Per tant, que és fals que s’hagi de forçar l’obertura dels diumenges a tota la ciutat per tirar endavant el projecte. Finalment, van avançar que portarien el debat al ple a l’abril o al març.

No responses yet

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *