SOM VNG considera que les línies prioritàries haurien de ser garantir l’accés a l’habitatge, el manteniment de la via pública i a reindustrialització de la ciutat.

SOM VNG denuncia que el govern tan sols ha executat un 6,36% de les inversions previstes

SOM VNG ha elaborat un document amb les nostres valoracions per al pressupost municipal i amb les nostres propostes sobre les línies d’actuacions que hauria d’assumir el govern. Des del seu punt de vista, el debat dels nous pressupostos no és una qüestió només de partides pressupostàries sinó de la línia d’actuació en general del proper any.

SOM VNG planteja una actualització i revisió dels compromisos que ha fet aquest govern i del full de ruta que hauria de tenir pel que queda de mandat. Així com de saber respondre a problemàtiques noves que han sorgit durant el mandat com el tancament de la planta de producció de Mahle, que ha posat sobre la taula de forma urgent la necessitat de reindustrialitzar el territori.   

Segons el grup, l’estat d’execució del pressupost vigent, demostra la inacció i manca de treball inaudites del govern municipal. Expliquen que el govern només ha executat un 6,36% de les inversions que tenia previstes per al 2022. Això significa més de 6 milions d’euros d’inversions que necessita la ciutat i que han quedat en un calaix.

Insisteixen en que la major part de les iniciatives que proposen no són un tema de diners, són un tema de voluntat i de treball. Vilanova necessita, en definitiva, un govern treballi. Posar en un paper partides per a després no fer-les és fer el paripè, és prendre el pèl a la ciutadania. I és que el paper ho pot aguantar tot, però la paciència de la ciutadania no. Demanen al govern que treballin d’una vegada per la ciutat i que assumeixen el que s’han compromès a fer.

En el document que presenta SOM VNG, concreten dues conclusions ràpides sobre el pressupost del govern.

 1. No es pot presentar a aprovar els pressupostos a finals de febrer. Els pressupostos s’han d’aprovar al novembre de l’any anterior per a poder executar plenament la totalitat d’aquests durant l’any natural.
 2. No ens serveix que el govern faci com que accepta propostes perquè inclou partides al pressupost si després no l’executa. L’extremadament baix percentatge d’execució de les inversions hauria d’avergonyir al govern municipal. 

Entre les reclamacions que fa SOM VNG per al pressupost municipal, ha elaborat una llista de fins a catorze compromisos que ha pres el govern en el ple municipal mitjançant l’aprovació de mocions. Demanen per tant, que compleixin la seva paraula. Entre les mocions que enumeren hi ha peticions com la creació d’un centre d’atenció i acollida per a persones en situació de sensellarisme, elaborar un Pla d’Actuacions per a la Mobilitat Segura, així com enfortir els tallers Relacions lliures de Violència tan a primària com a secundària i el reforç a les treballadores de cures municipals.. 

Per últim, SOM VNG consideren que és necessari plantejar polítiques urgents en tres àrees en les que fem propostes concretes i reclamacions urgents. Aquestes són: garantir l’accés a l’habitatge, manteniment de la via pública i la reindustrialització de la ciutat.

1. Garantir l’accés a l’habitatge

 • Impulsar un ens municipal d’habitatge per a la promoció i construcció d’habitatge.
 • Ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer mitjançant la cessió d’ús de sòl a cooperatives d’habitatge. El govern no pot seguir posant a la venda sòl municipal. L’ha de fer servir per construir habitatge públic.
 • Estimular la construcció d’habitatges en sòl urbà instaurant la norma del 30% d’HPO  a nova construcció.
 • Impulsar un programa de subvencions per a la rehabilitació d’habitatge vinculat al posterior lloguer d’aquests en règim de lloguer social.
 • Assolir el Pacte Nacional per l’Habitatge, la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya i el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, que plantegen la necessitat d’avançar cap a l’augment de l’HPO de lloguer social fins assolir el 5% dels habitatges principals), i cap al 15% de l’habitatge principal formi part del Parc Solidari d’Habitatge.
 • Perseguir els anuncis fraudulents i els incompliments de la llei catalana de regulació de lloguers.
 • Ampliar i executar la partida d’obtenció d’habitatges per tempteig i retracte. 

2. Manteniment de la via pública

 • Responsabilitzar-se del manteniment i rehabilitació de la via pública. L’estat de moltes voreres i asfalt dels carrers i places de Vilanova i la Geltrú és deplorable, i cada vegada rebem més queixes i denúncies d’accidents patits per vianants en els mateixos llocs. Però, lluny de complir els seus compromisos, el govern de la ciutat durant l’any 2021 va buidar gran part de la partida de manteniment per a destinar-la a altres projectes, SOM VNG considerem que això és un incompliment vers la seva responsabilitat de manteniment de la via pública. 
 • Proposem l’escolta activa i col·laborativa amb les associacions de veïns i veïnes i les entitats del municipi sobre les intervencions als seus barris. Ha quedat palés en els diferents Consells d’AAVV la manca de participació ciutadana i d’antelació amb la ciutadania en les intervencions als barris per a una millor planificació.

2. Reindustrialització de la ciutat

 • Impulsar una mesa comarcal per a la reindustrialització amb sindicats, administracions i entitats empresarials, on elaborar i implementar iniciatives concretes així com cercar empreses interessades.
 • Contemplar, dins del desenvolupament del POUM, les vies per a la fàcil implantació de projectes industrials d’alt valor afegit que tinguin un alt interès social. 
 • Crear subvencions pròpies per a fomentar estudis a l’UPC per al desenvolupament tecnològic a la zona. 
 • Encarregar al NODE Garraf una sèrie d’estudis per a valorar les possibilitats de desenvolupament econòmic de diferents sectors estratègics del territori (per exemple: ports i drassanes, desenvolupament de tecnologia per a la producció d’energia verda solar i eòlica, projectes d’investigació i desenvolupament de robòtica adreçada a l’atenció a les persones, desenvolupament de software i chips, adquisició patrimoni per a implantar projectes en en l’àmbit de les TIC i I+D…)

No responses yet

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *