SOM VNG aconsegueix que s’augmenti la formació als centres educatius en relacions lliures de violència de gènere i l’Ajuntament es compromet a suspendre la pòlissa asseguradora exclusiva dels càrrecs polítics del consistori que va denunciar CCOO .

Ahir 14 de desembre es va celebrar el darrer ple ordinari de l’any 2021 a Vilanova i la Geltrú, on entre els punts més rellevants destaca la moció que va presentar SOM VNG, que demanava fomentar les relacions lliures de violència masclista als centres educatius, la moció es va aprovar per unanimitat dels grups del plenari. 

Al ple, el grup municipal va alertar sobre l’augment del negacionisme de la violència masclista entre els nois joves, que ha passat en pocs anys del 12% el 2019 al 20% el 2021. A la moció, la formació es va basar en les dades de la memòria de l’any 2020 del “Programa d’educació afectiva i sexual de Vilanova i la Geltrú de prevenció de la violència masclista i d’assessoria afectivosexual”, per a fer una proposta concreta de millora de l’abast dels tallers que actualment es fan als centres de la ciutat. El grup municipal va explicar que en l’actualitat els cursos que es fan, no arriben ni a la meitat del jovent de la ciutat. A més, va explicar que els tallers sobre relacions lliures de violència no s’imparteixen ni a primària ni als primers cursos de l’ESO, quan, en canvi, si s’imparteixen altres tallers com el d’afectivitat i sexual pels quals, segons el grup es desllueixen el sentit si no s’imparteixen conjuntament. Van manifestar que cal defensar i enfortir el programa doncs, és evident que un taller a l’any no és suficientment i més, si es vol arribar a tot el jovent d’aquesta franja d‘edat.

Per una altra banda, SOM VNG conjuntament amb el PSC, van posar sobre la taula mitjançant una moció de CCOO, la discriminació existent entre les pòlisses del personal de l’Ajuntament i dels càrrecs públics del consistori. Es va demostrar, per tant, que els representants públics tenen dues pòlisses però el personal, les treballadores i treballadors, només una. A més, que les indemnitzacions dels regidors i regidores són molt més importants que les de la plantilla. Encara que la moció no va ser aprovada pel vot en contra dels grups del govern, finalment, el govern es va comprometre a donar de baixa a data d’1 de gener del 2022, la pòlissa exclusiva dels polítics. De la mateixa manera, es va comprometre a igualar les indemnitzacions de les treballadores i dels càrrecs electes.

En un altre punt, l’Ajuntament va desestimar les al·legacions a les Ordenances Fiscals que van presentar per separat l’Associació de Promotors i l’associació de comerciants Viu Comerç. En aquest punt SOM VNG es va abstenir a l’haver de votar-les de forma conjunta, ja que segons van manifestar, estaven d’acord amb Viu Comerç en la seva queixa sobre l’excessiva pujada de les taxes, però, en canvi, no podien donar suport a les exigències sobre la desocupació de l’Associació de Promotors i que segons van explicar eren contràries a la concepció de l’habitatge com a dret fonamental i la funció social de la propietat contemplada a la Constitució.

Al punt de precs i preguntes, SOM VNG va demanar que es doni resposta a les reiterades i legítimes reivindicacions que ja fa temps que han expressat les veïnes i veïns del Prat de Vilanova, sobre la necessitat d’incrementar la freqüència de pas de l’autobús per anar al centre, així com el bitllet a preu d’interurbà, essent veïnes del del municipi. Per últim, SOM VNG va insistir en el fet que l’Ajuntament obri els mòduls previstos per a persones en situació de sense llar. El grup va recordar la moció aprovada el gener del 2020,en la qual l’acord quart estableix que els mòduls s’obriràn de novembre a març. En aquest sentit, va criticar durament que amb les tempestes i la baixada de les temperatures l’Ajuntament no oferís cap equipament a les persones en aquesta situació d’extrema vulnerabilitat. Així mateix, el grup va demanar que s’acceleri l’obertura del nou equipament que es va aprovar en el ple d’octubre i amb el que es va comprometre el govern, i que la ciutat no pot esperar fins a l’estiu.

No responses yet

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *