Què volem?

SOM VNG creiem fermament en el dret a decidir, i per tant, volem decidir, aquí i ara, com ha de ser la Vilanova i la Geltrú que necessitem i desitgem. Volem una ciutat que promogui l’honestedat dels governants, que limiti els seus sous i mandats, amb agendes transparents i establint mecanismes efectius de control dels responsables públics per tal de poder revocar-los si no compleixen. Volem un nou contracte ètic entre la ciutadania i els seus representants. SOM VNG volem una ciutat on la gent no es vegi condemnada a viure al desnonament, a la foscor, al fred o a la gana, a no poder accedir a un llit hospitalari, a un transport públic o a una plaça educativa de qualitat. L’accés a l´habitatge, a una renda bàsica, a un lloc de treball, a l’educació, a la sanitat o als serveis socials públics i de qualitat, han de ser drets garantits per a tots i totes, i no un privilegi a l’abast d’uns pocs. SOM VNG volem una autèntica democràcia, que obligui als i les representants a “manar obeint”. Volem una democràcia amb controls socials dels pressupostos i amb iniciatives i consulta ciutadanes vinculants, que ajudin a prendre decisions compartides i legitimades per tots els veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú. Des de SOM VNG creiem que necessitem una Vilanova i la Geltrú acollidora, però també disposada a plantar cara a les grans corporacions financeres, immobiliàries i turístiques. Necessitem organismes, institucions i empreses que apostin per l’economia i el desenvolupament industrial, marítim i agrícola, per la creació de llocs de treball, per la cultura i el lleure… sempre de manera sostenible, local i eminentment social. No volem un Ajuntament que vengui el patrimoni urbà al millor postor sinó institucions que impulsin mesures fiscals i urbanístiques que acabin amb l’especulació del sòl, que recuperin el control públic de l’aigua o que fomentin polítiques energètiques i de transport ecològicament sostenibles. Volem viure en una ciutat inclusiva amb la diversitat, promotora del veïnatge, garant de l’equitat de drets i serveis entre els seus ciutadans i ciutadanes, respectuosa amb els entorns naturals i compensatòria de desigualtats. Volem viure en una ciutat amb valors ètics associats a la solidaritat, el respecte, la convivència, la no violència, la llibertat, l’esforç, la participació i la justícia.