Posts in category Educació i Universitat

MOCIÓ PER A LA RECONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT I L’ESTABLIMENT D’INSTRUMENTS PER APAIVAGAR SITUACIONS DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL.

Grups Municipals de la CUP i SOM VNG   La Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, reconeix el Dret de qualsevol infant a un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social.   Aquesta Convenció també obliga els estats part, d’acord […]

Read More

MOCIÓ DE SUPORT A UN REFERÈNDUM ALS I A LES ESTUDIANTS DEL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ SOBRE L’APLICACIÓ DEL DECRET 43/2015.

  Els i les estudiants de les universitats de Catalunya, com a principals afectats per l’aplicació del Decret 43/2015 (conegut popularment com a 3+2) de Reforma del Sistema Universitari Espanyol, i no havent obtingut resposta les seves demandes dins les institucions educatives universitàries, utilitzarà el referèndum com a eina democràtica per reobrir el debat sobre […]

Read More