11. Convivència i seguretat

 1. La policia municipal ha de tenir formació contínua i actualitzada en violència masclista, LGTBFòbica, mutilació genital femenina i d’altres que tinguin a veure amb l’origen, ètnia, situació socio-econòmica, etc. A totes les comissaries hi ha d’haver una guia (elaborada per personal jurídic competent) per orientar a les dones a com presentar denúncies.
 2. Des de la Policia Local, conjuntament amb l’equip d’equitat i serveis socials, establir un equip de guàrdia que treballi les 24 hores i es desplaci en el lloc on es produeixi una situació de violència, per fer-li suport. S’habilitaran espais segurs d’atenció especialitzats en casos de maltractament, en totes les institucions.
 3. Garantir els recursos necessaris que garanteix la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 4. Vetllar pel compliment de la Llei 11/2014, per garantir que LGTB tenen tots els drets de llibertat com qualsevol ciutadà.
 5. Impulsar la figura de l’educador o educadora de carrer, formats en perspectiva de gènere, com a figura clau per a la detecció de problemàtiques socials concretes als barris, la cerca de l’ús inclusiu de l’espai públic i de zones esportives comunitàries, i la detecció i prevenció dels condicionants socio-econòmics de les activitats delictives.
 6. Apostar per un model de policia de proximitat, que estigui en contacte permanent amb els comerciants per evitar furts i amb les associacions veïnals per tal de garantir una convivència pacífica i prevenir activitats delictives.
 7. Incrementar la plantilla de la Policia Local amb l’objectiu d’arribar a la ràtio de 1,66 policies per cada 1.000 habitants (120). En l’actualitat, la ràtio és de 1,36 (90), per sota dels 1,4 de la ràtio catalana (en el cas de la nostra ciutat correspondrien 95).
 8. Incrementar la presència policial en les urbanitzacions més allunyades del nucli urbà, per tal d’evitar robatoris, detectar activitats delictives i criminals, així com estar en contacte permanent amb el veïnat per detectar problemes com l’acumulació d’escombraries o fullatge per tal de prevenir incendis en la temporada de calor.
 9. Apostar per un tractament integral del fenomen del botellot amb la programació d’activitats alternatives per a adolescents i joves, la presència d’agents de civisme que informin de les activitats alternatives i de la necessitat de respectar el descans del veïnat, així com la presència policial com a element de prevenció.
 10. Impulsar campanyes de respecte del descans del veïnat a les zones d’oci nocturn, amb la presència d’agents de civisme i implicant als locals d’aquestes zones.
 11. Impulsar, amb la col·laboració d’escoles i instituts, jornades de treball per a la comunitat amb joves d’entre 14 i 17 anys amb l’objectiu de fomentar el respecte als bens comuns i a l’espai públic com a bens i espais de totes i tots.
 12. Impulsar campanyes de conscienciació sobre la necessitat de cuidar de l’espai públic, indicant per exemple les despeses que representen els treballs per reparar mobiliari urbà. En cas de cometre actes vandàlics reparació d’una manera més constructiva a través del treball social.
 13. Garantir la seguretat dels carrers en els que es produeixin fallides de l’enllumenat públic amb la presència d’un vehicle de la Policia Local per la zona, a banda de les mesures necessàries per evitar aquest tipus de situacions.
 14. Treballar per detectar casos de tracta de dones i proxenetisme en prostíbuls, o altres tipus de locals o pisos, per tal de facilitar l’actuació dels Mossos d’Esquadra, amb un programa de protecció i inserció laboral de les dones que són prostituïdes.
 15. Dotar de recursos el Protocol comunitari de prevenció i abordatge de violències sexuals en l’espai públic a Vilanova i la Geltrú, necessari per a altres àrees com a joventut i cultura i esports.
 16. Incrementar la sensibilització en la seguretat viària, sobretot pel que fa al respecte als i les vianants i ciclistes en la trama urbana.
 17. Incrementar la presència policial en els passos de zebra propers a les escoles i instituts en l’obertura i tancament d’aquests. De la mateixa manera, garantir-la també, a més d’educadores i educadors de carrer en el moment de l’esbarjo per garantir la seguretat i la convivència en els entorns dels instituts.
 18. Impulsar campanyes de conscienciació sobre com actuar en casos d’inclemències meteorològiques habituals i no habituals, per estendre un paper actiu de la ciutadania en la resposta davant d’emergències i de protecció civil.
 19. Impulsar campanyes de conscienciació de cura dels boscos i les zones rústiques per prevenir incendis, així com dotar de recursos a les activitats voluntàries de neteja d’aquestes zones.
 20. L’Ajuntament es personi com acusació popular en processos judicials de violència masclista, lgtbfòbica i pederàstia.